Zahrnuje to:

 1. Moc hlasitý / znepokojující hluk:
  Například jakýkoli hluk k otravování ostatních, například křičení, hudba / hudební boti, měnič hlasu apod.
 2. Provokace:
  Například nezdvořilé a provokativní chování vůči ostatním uživatelům hlasového chatu apod.
 3. Diskriminace:
  Například urážení lidí, kteří se označují jinou sexuální orientací, pohlavím, původem, náboženstvím nebo lidí s postižením, za jejich vzhled apod.
 4. Rasismus:
  Například urážení lidí podle / kvůli jejich etnicitě, barvě kůže, jejich vzhledu atd.
 5. Extrémismus:
  Například síření radikálních frází apod.
 6. Reklama:
  Například nadměrná a otravná reklama, opakovaná propagace apod.
 7. Obtěžování / vyhrožování:
  Například neustálé dráždění, nevhodné sexuální komentáře, hrozba násilí apod.
 8. Obcházení umlčení:
  Například připojování se do hlasového chatu s jinými účty, aby se obešlo umlčení apod.
 9. Obchodování:
  Například pokoušení se prodat / získat kosmetiku a emoty nebo další věci od ostatních uživatelů apod.


Všechna práva vyhrazena

Rady a varování jakéhokoli člena LabyMod týmu musí být brány vážně a musí být následovány. Pokud je umlčení odůvodněné ze strany člena týmu, zůstane platné! Umlčení jsou zrušena pouze v případě kompletního nedorozumění. Členové týmu nejsou nuceni odůvodnit jakékoli jejich umlčení!