Obejmuje to:

 1. Zbyt głośno/ przeszkadzający hasłas:
  Każdy hałas używany w celu zirytowania innych, taki jak krzyki, muzyka/boty dźwiękowe, zniekształcenie głosu itp.
 2. Prowokowanie:
  Takie jak brak szacunku i prowokujące zachowanie wobec innych użytkowników czatu głosowego itp.
 3. Dyskryminacja:
  Na przykład osoby obrażające i identyfikujące się inną orientacją seksualną, płcią, pochodzeniem, religią lub osobami z upośledzeniem, ze względu na swój wygląd itp.
 4. Rasizm:
  Takie jak obrażanie ludzi na podstawie lub ze względu na ich pochodzenie etniczne, kolor skóry, wygląd itp.
 5. Ekstremizm:
  Rozpowszechnianie radykalnych zwrotów itp.
 6. Zapraszanie:
  Nadmierne i irytujące promowanie, powtarzalna promowanie itp.
 7. Dokuczanie/grożenie:
  Konsekwentne dokuczanie, nieodpowiednie komentarze seksualne, groźba przemocy itp.
 8. Omijanie wyciszenia:
  Łączenie się z czatem głosowym z innego konta i omijanie wyciszenia.
 9. Handlowanie:
  Sprzedawanie lub kupowanie kosmetyków, emotek i wszelkiego rodzaju innych rzeczy od użytkowników.
 10. Publikacja danych osobowych:
  Takie jak publikowanie prywatnych nazwisk, adresów, danych kontaktowych, haseł lub innych poufnych informacji.
 11. Grożenie złamaniem zasad:
  Takie jak grożenie lub nawoływanie do naruszenia zasad niniejszej polityki.
 12. Nękanie:
  Na przykład celowe lub systematyczne wykluczanie i nękanie innych użytkowników ze względu na ich indywidualne lub zbiorowe cechy.
 13. Oszustwo:
  Takie jak celowe oszukiwanie, wprowadzanie w błąd lub manipulowanie w celu osiągnięcia osobistych lub zbiorowych korzyści.
 14. Kanały głosowe:
  Właściciel kanału jest odpowiedzialny za moderację samodzielnie utworzonych kanałów. Poważne naruszenia zasad na publicznie dostępnych kanałach są zawsze dodatkowo moderowane przez zespół LabyMod.


Wszelkie prawa zastrzeżone

Porady i ostrzeżenia każdego członka zespołu LabyMod należy traktować poważnie i przestrzegać. Jeśli wyciszenie jest uzasadnione z punktu widzenia członka personelu, pozostanie ważne! Wyciszenia są rozwiązywane tylko w przypadku absolutnych nieporozumień. Nasz personel nie jest zmuszony do usprawiedliwiania się żadnymi wyciszeniami!