Dat bevat:

 1. Te luid/storend geluid:
  Zoals geluid dat wordt gebruikt met de intentie anderen te irriteren, bijvoorbeeld schreeuwen, muziek/soundbots, stemvervorming etc.
 2. Provocatie:
  Zoals onrespectvol en provocerend gedrag ten aanzien van andere gebruikers van voicechat etc.
 3. Discriminatie:
  Zoals het beledigen van mensen die zich identificeren met een andere seksuele geaardheid, geslacht, afkomst, religie of mensen met beperkingen, vanwege hun uiterlijk, etc.
 4. Racisme:
  Zoals het beledigen van mensen op basis van / vanwege hun etniciteit, huidskleur, uiterlijk etc.
 5. Extremisme:
  Zoals de verspreiding van radicale uitdrukkingen, etc.
 6. Adverteren:
  Zoals overdreven en irritant, herhaalde promotie etc.
 7. Pesterij/Bedreiging:
  Zoals consequent plagen, ongepaste seksuele opmerkingen, dreiging met betrekking tot geweld etc.
 8. Mutes omzeilen:
  Zoals het verbinden met voicechat via andere accounts om een mute te omzeilen etc.
 9. Ruilen:
  Zoals proberen cosmetics en emotes of andere dingen van(/aan) andere gebruikers te (ver)kopen/verkrijgen etc.
 10. Publicatie van privegegevens:
  Zoals het publiceren van privenamen, adressen, contactgegevens, wachtwoorden of andere vertrouwelijke informatie.
 11. Dreigt de regels te overtreden:
  Zoals het dreigen met of het aanzetten tot overtreding van de regels van dit beleid.
 12. Pesten:
  Zoals het opzettelijk op systematisch buitensluiten en lastigvallen van andere gebruikers op basis van hun individuele of colletieve kenmerken.
 13. Scam:
  Zoals het opzettelijk bedreigen, misleiden of manipuleren met het oog op persoon of collectief gewin.


Alle rechten voorbehouden

Het advies en de waarschuwingen van een lid van het LabyMod personeel moet serieus genomen worden en opgevolgd worden. Als een mute gerechtvaardigd is vanuit het standpunt van een medewerker, zal het geldig blijven! Mutes worden enkel opgelost in geval van absolute misverstanden. Medewerkers worden niet verplicht zichzelf te rechtvaardigen voor eventuele mutes!