Det inkluderer:

 1. For høy/forstyrrende lyd:
  Slik som all støy brukt med hensikt å irritere andre som skriking, musikk/lydbots, stemmeforvrengning osv.
 2. Provokasjon:
  Slik som respektløs og provoserende oppførsel mot andre brukere av voice chat etc.
 3. Diskriminering:
  Slik som krenking av personer som identifiserer seg med en annen seksuell orientering, kjønn, opprinnelse, religion eller personer med nedsatt funksjonsevne, etter utseende osv.
 4. Rasisme:
  Slik som krenking av personer på grunn av deres etnisitet, hudfarge, utseende osv.
 5. Ekstremisme:
  Slik som forplantning av radikale uttrykk, osv.
 6. Reklamering:
  Slik som overdrevne og irriterende, repeterende kampanjer osv.
 7. Trakassering/Trussel:
  Slik som konstant erting, upassende seksuelle kommentarer, trusler om vold osv.
 8. Omgåelse av straff:
  Slik som å koble seg til voice chat med andre kontoer for å unngå en straff etc.
 9. Handel:
  Slik som å prøve å selge eller kjøpe/få kosmetikk og emotes eller andre ting fra andre brukere osv.
 10. Offentliggjøring av private data:
  Slik som å publisere privat navn, adresser, kontaktdetaljer, passord eller annen konfidensiell informasjon.
 11. Truer med å bryte reglene:
  Som for eksempel trusler eller oppfordring til brudd på reglene i denne policy-en.
 12. Mobbing:
  Som forsettlig eller systematisk utstøting og trakassering av andre brukere basert på deres individuelle eller kollektive egenskaper.
 13. Svindel:
  For eksempel å bevisst bedrage, villede eller manipulere med det formål å oppnå personlig eller kollektiv vinning.
 14. Talekanaler:
  Kanaleieren er ansvarlig for moderering av selvlagde kanaler. Store regelbrudd i offentlig tilgjengelige kanaler modereres alltid i tillegg av LabyMod-teamet.


Alle rettigheter forbeholdes

Rådene og advarslene fra hvilket som helst medlem av LabyMod-personalteamet må tas på alvor og følges. Om en straff er rettferdiggjort fra synspunktet til et personalmedlem, vil den forbli gyldig. Staffer vil kun bli oppløst i tilfelle absolutte misforståelser. Personalmedlemmer tvinges ikke til å begrunne noen straffer!