שכולל:

 1. יותר מידי רועש/רעש מפריע:
  כמו כל רעש המשמש בכוונה להציק לאחרים כמו צעקות, מוזיקה/קולות מבוטים, עיוות קול וכדומה.
 2. הסתה:
  כמו התנהגות מזלזלת ושנוטה להסית כלפי משתמשים אחרים בצ'אט הקולי וכדומה.
 3. אפליה:
  כמו פגיעה באנשים המגדירים את עצמם בנטייה מינית אחרת, מין, מוצא, דת, או אנשים עם לקות, למראה שלהם, וכדומה.
 4. גזענות:
  כגון לפגוע באנשים על בסיס / בגלל האתניות שלהם, צבע הסקינים שלהם, המראה שלהם, וכדומה.
 5. התנהגות קיצונית:
  כמו הפצת ביטויים קיצוניים, וכדומה.
 6. פרסום:
  כמו קידום מוגזם ומציק, שחוזר על עצמו וכדומה.
 7. הטרדה/איום:
  כמו להתגרות על ידי הקנטות, תגובות מיניות לא הולמות, איום על אלימות וכדומה.
 8. עקיפת השתקות:
  כמו חיבור לצ'אט הקולי עם חשבונות אחרים כדי לעקוף השתקה וכדומה.
 9. מסחר:
  כמו ניסיון למכור או לקנות/להשיג קוסמטיקים והבעות או דברים אחרים ממשתמשים אחרים וכדומה.
 10. Publication of private data:
  Such as publishing private names, addresses, contact details, passwords or other confidential information.
 11. Threatening to break the rules:
  Such as threatening or instigating breaches of the rules of this policy.
 12. Bullying:
  Such as intentionally or systematically ostracising and harassing other users based on their individual or collective characteristics.
 13. Scam:
  Such as deliberately deceiving, misleading or manipulating for the purpose of personal or collective gain.
 14. Voice channels:
  The channel owner is responsible for the moderation of self-created channels. Major rule violations in publicly accessible channels are always additionally moderated by the LabyMod team.


כל הזכויות שמורות

העצות והאזהרות של כל חבר צוות של LabyMod מחויבות להילקח ברצינות כשהם נאכפות. אם ההשתקה מוצדקת מנקודת המבט של חבר הצוות, זה יישאר בתוקף! השתקות נפתרות רק במקרה של אי הבנה מוחלטת. חברי הצוות לא מחויבים להצדיק את עצמם עבור השתקה כלשהי!